Tallinn Estonia- miks Wschodu i Zachodu

Zapraszamy do obejrzenia video o Tallinnie (Estonia).


Ryga Łotwa – Stolica Krajów Bałtyckich

Zapraszamy do obejrzenia video o Rydze. Piękne.


Wilno Litwa – zwiedzanie miasta i zabytków

Zapraszamy do obejrzenia słynnego Wilna w języku Polskim!


Kolonie i obozy młodzieżowe [Litwa] (!)

Biuro podrozy i hotel w Wilnie Europolis proponuje kolonie i obozy w terenie Litwy.
Proponujemy programy i wycieczki integracyjne, wypoczynkowe, rekreacyjne i ekstremalne.


Wycieczki Troki Wilno Rundale Ryga Talin Tartu Kłajpeda Pałanga (OK)

1 dzień

Wyjazd z Polski, przejazd do Trok (Litwa) o godz 16:00. Zwiedzanie Zamku w Trokach.  Przyjazd do Wilna o godz. 19-20:00. Kolacja i nocleg w hotelu.

2 dzień

Po śniadaniu w hotelu  w Wilnie o 7-8:00, zwiedzanie Wilna (Litwa) do 12:00, obiad do 13:00, wyjazd do Rundale (Łotwa) 4 godz. Godzina 17:00 zwiedzanie pałacu (2-3 godz.). Przejazd do Rygi (Łotwa). Godz. 21:00 kolacja i nocleg w hotelu w Rydze.

3 dzień

Po śniadaniu w hotelu w Rydze, zwiedzanie Rygi 3-4 godz. 11-12:00 wyjazd do Tallinna 5 godz. (Estonia). Przejazd godz. 16-17:00. Zwiedzanie Tallinna 3-4 godz. Do 20-21:00 kolacja i nocleg w hotelu.

4 dzień

Suchy prowiant na drogę (śniadanie) w hotelu w Talinie i wyjazd o godz. 6:30 na prom o godz. 8:00 do Helsinek (Finlandia). Przejazd do Helsinki o godz. 11:30. Przewodnik w Helsinkach, zwiedzanie starego miasta. Przepłyniecie na wyspę statkiem, gdzie znajduje się twierdza Smolina. Przewodnik potrzebny od 3-6 godz. Powrót do Helsinki godz. 17-18:00. Kolacja w Helsinkach. O godz. 20:00 – prom do Tallina. O godz. 23:00 nocleg w hotelu w Tallinie o godz. 23:45.

5 dzień

Po śniadaniu 7-7:30 przejazd do Tartu (Estonia). Zwiedzanie Tartu 1-2 godz. Przejazd do Kłajpedy (Litwa) do godz. 21:00.

6 dzień

Po śniadaniu w hotelu w Kłajpedzie (godz. 8-8:30), przejazd promem na Mierzeje Kurońską. Muzeum Morski, występ Fok lub delfinów. Następnie przejazd po Mierzei Kurońskiej, 50 km. do granicy z Rosją (Kaliningrad). Wydmy 50 metrów wysokości, zegarek piaseczny w Nida. Powrót do Kłajpedy, zwiedzanie starego miasta Kłajpedy 2 godz. Kolacja i nocleg w hotelu.

7 dzień

Po śniadaniu w hotelu, przejazd do Pałangi (Palanga). Zwiedzanie Pałacu Tyszkiewiczów i Bursztynu o godz. 10:00 Tyszkiewiczów. Przejście na mol. O godz. 12:00 wyjazd do Warzawy. Przyjazd do hotelu w Warszawie 21-22:00, kolacja i nocleg w hotelu.

 


Program wycieczki „ŚLADAMI WIESZCZÓW” Kiejdany-Wilno-Jaszuny-Troki-Kowno (OK)

1 dzień

Wyjazd z Warszawy, przejazd do Kiejdan.

Kiejdany – urokliwe miasteczko nad Niewiażą, siedziba Janusza Radziwiłła. Pierwsze wzmianki o osadzie rybackiej pochodzą z końca XIV stulecia. Dziś miasto rejonowe liczy 28 ty. Mieszkańców i pozostaje głównym ośrodkiem kalwinizmu na Litwie.
zwiedzanie zboru kalwińskiego z kryptami fundatorów Radziwiłłów, Starego Rynku zwanego niegdyś Żydowskim z zespołem synagog, Rynku Wielkiego z ratuszem, dalej spacer ulicą Wielką z dawnym klasztorem Karmelitów i szkołą kalwińską fundacji Radziwiłłów (zwaną gimnazjum Oświecenia). (cena wstępu do krypty Radziwiłłów 5 lt., dzieci, studenci 3 lt.)
Przejazd przez okolice Laudy- zespołu zaścianków szlacheckich opisywanych w Potopie H. Sienkiewicza.
Szetejnie – Od połowy XVIII i w XIX w. majątek należał do rodziny Syruciów. W 1870 r. właścicielami wsi zostali Józefa Syruć oraz jej mąż Zygmunt Kunat – dziadkowie poety. 30 czerwca 1911 r. w miejscowym dworze urodził się przyszły noblista Czesław Miłosz. Mieszkał tam w latach 1911-1913 i 1918-1920.Okolice Szetejń i Niewiaża znalazły swe odbicie w Dolinie Issy. W 1999 r. w odrestaurowanym budynku dworskiego powstała ekspozycja poświęcona Miłoszowi oraz Centrum Kulturalne.

Opitołoki- „Chrzest otrzymałem, wyrzekłem się diabła, w parafii Opitołoki kiejdańskiego powiatu” Chrzest Czesława Miłosza miał miejsce w 1911 r. w barokowym kościele św. św. Piotra i Pawła z 1635 r., fundacji sędziego żmudzkiego Piotra Szukszty. W środku znajduje się krypta z grobami właścicieli okolicznych dóbr Szuksztów i Zawiszów.

„W Šventybrastis, u Swiętego Brodu,
Gdzie pochowani są moi przodkowie„
Zachował się drewniany kościół dzwonnicą nad samą doliną Niewiaży. Świątynia Przemienienia Pańskiego powstała w 1744 r., przebudowano ją w końcu XIX w. W 1909 r. brali w niej ślub rodzice poety, potem przychodzili z synem na nabożeństwa. Obok kościoła na starym cmentarzu znajduje się grób właściciela Szetejń Szymona Syrucia (1807-1870), pradziada poety i jego pierwszej żony.
Przejazd do Wilna.
2 dzień

Wilno- stolica Litwy. Miasto nad Wilią stanowiące nieoderwalną część historii i kultury polskiej. Spacer ulicami wileńskiej starówki w owym programie głównie akcentuje na miejsca związane z Czesławem Miłoszem. Jednak nie zostaną pominięte inne tradycyjnie odwiedzane zabytki odzwierciedlające mozaikę historii narodów i kultur zamieszkujących w Wilnie.
Ostra Brama – Symbol duchowy Wilna,
Cela Konrada- Klasztor Bazylianów, w którym był więziony Adam Mickiewicz i gdzie się toczy akcja III części Dziadów, stał się w okresie międzywojennym siedzibą Związku Literatów Polskich. W tym miejscu debiutowały Żagary.
Cerkiew prawosławna św. Ducha- miejsce spoczynku błogosławionych trzech męczenników Antoniego, Jana i Eustachego
Uniwersytet Wileński- Założony w 1579 r. przez Stefana Batorego,gdzie studiowali Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Czesław Miłosz, wykładał Joachim Lelewel, a w kościele akademickim św. Janów organistą pracował Stanisław Moniuszko.
(wstęp na dziedzińce uniwersytetu i do kościoła św. Janów 5 lt, wypada dzień roboczy można ze wstępną rezerwacją zwiedzić Osbserwatorium astronomiczne oraz bibliotekę uniwersytetu, dziedzińce i kościół św. Janów – 12 lt.)

Ratusz wileński, kościół św. Kazimierza, dzielnica żydowska Wilna, kościół św. Ducha, pałac prezydencki
Wileńska Katedra pod wezwaniem św. Stanisława i Władysława, (wstęp do podziemi z kryptami grobów królewskich 9 lt.)
Redakcja wileńskiego „Słowa”-w kwietniu 1931 roku ukazały się „Żagary”, miesięczny dodatek literacki do „Słowa”. Awangardową grupę “idącego Wilna” tworzyli Bujnicki, Gołubiew, Miłosz, Jędrychowski, Zagórski i inni.
Kawiarnia Rudnickiego- ulubione miejsce spotkań bohemy wileńskiej, w tym Żagarystów, Stanisława i Józefa Mackiewiczów i innych.
Gimnazjum Zygmunta Augusta- Należało do elitarnych, co podkreśla jego absolwent (1921-1929) Czesław Miłosz:
„Gimnazja w naszym mieście dzieliły się na pierwszego i drugiego rzędu. „Dobrze” było chodzić do Zygmunta Augusta, Lelewela, do żeńskiego Orzeszkowej czy (to już nawet lepiej niż do państwowych) szkół zakonnych: Nazaretanek, Jezuitów.”
Rozgłośnia wileńska Polskie Radio Wilno-Rozgłośnia Polskiego Radia w Wilnie działała w latach 1928–1939. Gdzie pracowali Czesław Miłosz, Konstanty Idelfons Gałczyński, Teodor Bujnicki.
3 dzień

Ciąg dalszy zwiedzania w Wilnie
Panorama Wilna ze wzgórza Trzech krzyży albo z wieży widokowej Zamku górnego księcia Giedymina (wjazd kolejką 2 lt., wejście na wieżę 5 lt.)
kościół św. Anny, Klasztor bernardynów i kościół św. Franciszka (ze zwiedzaniem wnętrz klasztornych- wstęp 6 lt.)
muzeum A. Mickiewicza (wstęp 4 lt.)
Zaułek Literacki w którym mieszkali Adam Mickiewicz, Czesław Miłosz.
Dom Juliusza Słowackiego
Cmentarz na Rossie- jedna z najstarszych nekropolii Wilna, gdzie na cmentarzu wojskowym spoczywa matka Marszałka Józefa Piłdsuckiego Maria z Billewiczów oraz serce marszałka. Pochowani są tutaj również Kazimierz Wilczyński, Władysław Syrokomla, ojciec Juliusza Słowackiego Euzebiusz Słowacki, oraz jego ojczym August Becu.

kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu ufundowany przez hetmana litewskiego Michała Kazimierza Paca, nazywany perłą baroku.

Przejazd do Jaszun w których często bywał Juliusz Słowacki w pałacu Balińskich, spacerował po parku z Ludwiką Śniadecką. W pierwszej połowie XIX w. Jaszuny były centrum kultury, odwiedzali je często Stanisław Jundziłł, Tomasz Zan, Adam Mickiewicz, Edward Odyniec, Paweł Brzostowski.
Cmentarz nieopodal pałacu gdzie spoczywają Jan Śniadecki profesor astronomii i matematyki, rektor Uniwersytetu Wileńskiego, historyk Michał Baliński, psychiatra Jan Baliński.
Powrót do Wilna.

4 dzień

Troki – 30 km od Wilna pośród jezior mieści się dawna stolica państwa litewskiego, oraz główne skupisko Karaimów zamieszkujących na Litwie od końca XIV stulecia.
Zamek na wyspie siedziba książąt litewskich – Kiejstuta oraz jego syna Witolda
(ceny biletów dorośli 14 lt., uczniowie i studenci 6 lt., emeryci 8 lt., bilet na fotografowanie osobno 4 lt.). Spacer nad jeziorem Galve (jest możliwość popływać statkiem), kenesa (bożnica karaimska), ulica Karaimska.

Przejazd do Kowna.

Kowno – miasto w widłach Wilii i Niemna. Pierwsza wzmianka o Kownie pochodzi z poł XIV stulecia. Dzisiaj jest drugim co do wielkości miastem Litwy.
kowieńska starówka: Ruiny zamku, kościół św. Jerzego, Rynek, Ratusz kowieński, gimnazjum Jezuitów gdzie wykładał A. Mickiewicz, Dom Perkunasa(domek kupiecki hanzaetycki z XVI wieku), kościół wniebowzięcia NMP nad Niemnem. Archikatedra Bazylika św. Piotra i PawłaPanorama kowieńskiej starówki w ujściu Wilii do Niemna ze wzgórza Aleksotos
kościół św. Michała Archanioła (była cerkiew garnizonowa św. Piotra i Pawła) Spacer Aleją Wolności (arteria XIX w.), chętni zwiedzają muzeum diabłów (wstęp 6 lt.)
Powrót do Polski


Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego 2013!

merrychristmas


Program wycieczki – Kraje Bałtyckie [7 dni] (OK)

Biuro podróży i hotel Wilno Europolis proponuje program wycieczki dla grup zorganizowanych i turystycznych na Kraje Bałtyckie – 7 dni.
Noclegi i hotele dwu, trzy, cztery i pięciogwiazdkowe w miastach Wilno, Kowno, Ryga, Tallin, Petersburg, Moskwa. Przewodnicy w odwiedzanych miastach. Programy wieczorne. Obiadokolacje.

1 dzień
Przyjazd do Kowna (Kaunas) – stolicy międyzwojennej Litwy i Zmudzi. Zwiedzanie Starówki Kowna – ruin zamku Placu Ratuszowego, kościoła Bernardynów, gimnazjum Jezuitów, Pałac Paców, Dom Perkuna, wzgórze Lajla, skąd roztacza się widok na okolice. Przejazd do Pożajścia klasztoru Karmelitów zabytek Kl. „O“ nastepnie do Trok (Trakai) – dawnej Stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego połoźone nad kilkoma jeziorami i zamkiem na wyspie. Zwiedzimy zamek Kiejstuta i Witolda, ulice z oryginalnymi domami Karaimskimi, cmentarz Karaimski, Kościół Farmy z 1409 r. Jest możliwość degustacji Karaimskiego dania: 2 kibiny z rosołem na Statkach lub Jachtach płynąc po jeziorze Galve na około Zamku. Przejazd do Wilna. Obiadokolacja w hotelu Europolis.

2 dzień
Po śniadaniu – przejazd na Góre Trzech Krzyży, skąd rozciąga się panorama miasta Wilno, następnie –  kośćiół Piotra i Pawła, cmentarz Rossa (gdzie znajduję się serce Piłsudskiego). Ostra Brama – symbol Wilna – jedyna zachowana brama miejska ze średniowiecznych murów obronnych mista, w kaplicy – obraz Matki Boskiej – symbol religijny Litwy, Cerkiew i Monastyr św. Ducha, gdzie znajdują się 3 ciała chrześćijańskich męczenników straconych przez księcia Olgierda, muzeum Mickiewicza, kośćiół św. Anny, Uniwersytet Wileński – drugi po Jagielońskim w Koronie, klasztor Ojców Bazylianów (Cela Konrada, gdzie więziony był Adam Mickiewicz), Katedra Wileńska – z relikwiami św. Kazimierza i grobami królewskimi – Barbary Radziwiłł i Kazimierza Jagielończyka. Uroczysta obiadokolacja – restauracja w stylu ludowym przy akompanamencie muzykanta lub muzykantów, repertuar melodii i pieśni polskich. Powrót do hotela. Nocleg w Wilnie.

3 dzień
Po śniadaniu, przejazd do Szawli (Šiauliai), gdzie znajduje się 100.000 krzyźy. W 1993 r.
Jan Paweł II podczas pielgrzymki na Litwę celebrowal na Górze Krzyży Msze święta. Pamiątką tamtego wydarzenia jest postawiony przez Ojca świętego Krzyż.
Nastepnie zwiedzanie Rygi (Riga): stare miasto, Kościół św. Piotra, Dom Bractwa Czarnogłowych, Brama Szwedzka, Kościół św. Jakuba, zamek i Katedra Luterańska. Parlament. Przejazd do Tallina (Tallin). Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w Tallinie.

4 dzień
Po śniadaniu – dla chętnych (za extra dopłatę) – wycieczka fakultatywna promem lub wodolotem do Helsinek (Helsinki). Pieszo zwiedzanie starego miasta, Sobór Uspieński, Temppeliaukio – Kościół w skale, Pomnik Sibeliusa. Plac Senacki, Katedra Luterańska. Czas wolny. Powrót do Tallina. Nocleg w Tallinie.

5 dzień
zwiedzanie Tallina, wzgórza Toompea, skąd roztacza się panorama na zatoke i miasto. Spacer po Starówce, otoczone średniowiecznymi murami obronnymi, zamek Toompea, Sobór Aleksandra Newskiego, Katedra Luterańska, Dolne Miasto z ratuszem, kompleksem średniowiecznych Kamienic, Kościół św. Olafa, klasztoru Dominikanów. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg w Tallinie.

6 dzień
Po śniadaniu – przejazd pod Kircholmem – miejsce słynnej bitwy z 1605 r., gdzie wojska Polskie i Litewskie pod dowództwem Jana Karola Chodkiewicza, pokonały przeważające siły Szwedzkie króla Karola IX.
Przyjazd do Kretingi (Kretinga), która w XVII wieku była własnośćią hetmana Chodkiewicza, następnie Sapiechów, Zubowów, aź od 1860 roku – rodziny Tyszkiewiczów (była siedzibą rodu do 1940 r.). Obiadokolacja i nocleg w Kłajpedzie.

7 dzień
Po śniadaniu – przejazd autokarem lub promem do delfinarium w Kłajpedzie w którym odbywają się pokazy tresury delfinów (godz. 12.00 do 14.00). Następnie przejazd 30 km.do Palangi (Pałanga), Pałac Tyszkiewiczów w Połądze z parkiem, legendarna Góra Biruty, muzeum bursztynu. Obiadokolacja. Przejazd do Polski.

*** kolejność zwiedzanych objektów może być
zmieniona i dopasowana do dysponowanego czasu ***


Program wycieczki Wilno-Troki–Kowno [3 dni] (OK)

Biuro podróży i hotel Wilno Europolis oferuje program – wycieczke po miastach Wilno-Troki-Kowno, 3 dni.
Rezerwujemy noclegi w hotelach 2, 3, 4 i 5 giazdek, przewodników po odwiedzanych miastach. Programy wieczorne.

1 dzień
Przyjazd do Wilna (Vilnius), spotkanie z przewodnikiem, przejazd na Góre Trzech Krzyży, skąd rozciąga się panorama miasta Wilna, następnie kościół Piotra i Pawła, cmentarz na Rosie (gdzie znajduje się serce Piłsudskiego), Ostra Brama – symbol miasta Wilna. To jedyna zachowana brama miejska w Wilnie ze średniowiecznych murów obronnych. W kaplicy – obraz Matki Boskiej, symbol religijny Litwy, cerkiew i monastyr św. Ducha, gdzie znajdują się 3 ciała chrześćiańskich męczenników stracone przez księcia Olgierda, kościół św. Anny, muzeum Mickiewicza, Katedra Wileńska z relikwiami św. Kazimierza i grobami królewskimi Barbary Radźiwił i Kazimierza Jagielończyka, Uniwersytet Wileński. Czas wolny, obiadokolacja w hotelu w Wilnie Europolis, lub uroczysta kolacja w restauracji regionalnej przy akompaniamencie muzykanta lub muzykantów, repertuar melodii i pieśni polskich lub inne. Powrót do hotela. Nocleg w Wilnie.

2 dzień
Dalsze zwiedzanie Wilna, getto Wileńskie, cerkiew Piątnickaja, kościół św. Kazimierza, klasztor ojców Bazylianów (cele Konrada, gdzie był więziony Adam Mickiewicz), plac Ratuszowy. Czas wolny na zakupy w supermarkecie w którym można wynając buty z łyżwami i skorzystać z lodowiska także i latem.
Uroczysta obiadokolacja w Wilnie w restaruacji w stylu ludowym przy akompanamencie muzykanta lub muzykantów, repertuar melodii i i pieśni polskich lub innych. Powrót do hotela na nocleg.

3 dzień

Po śniadaniu przejazd do Trok (Trakai) – dawnej Stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego położone nad kilkoma jeziorami i zamkiem na wyspie. Przejdziemy na zamek Witolda i Kiejstuta, ulice z oryginalnymi domami Karaimów Krymskich, karczme, cmentarz Karaimów, Kośćiół Farmy z 1409 r. w  Trokach. Jest mozliwość degustacji Karaimskiego dania – 2 kibiny z rosołem na statkach lub jachtach płynąc po jeżiorze Galve na około Zamku. W ramach relaksu lub wolnego czasu w Trokach, można skorzystać z parku wodnego, kręgielni bilardów, gabinetów odnowy, masażów i saun. Następnie przyjazd do Kowna – stolicy międyzwojennej Litwy i żmudzi. Zwiedzanie Starówki Kowna – ruin zamku Placu Ratuszowego, kościoła Bernardynów, gimnazjum Jezuitów, Pałac Paców, Dom Perkuna, wzgórze Lajla… skąd roztacza się widok na okolice.

*** kolejność zwiedzanych objektów może być zmieniona i dopasowana do dysponowanego czasu ***


Wycieczki Nowogródek Smoleńsk Katyń Mińsk Wilno (OK)

Nowogródek- Smoleńsk- Katyń- Mińsk –Wilno

I dzień

Wyjazd z Polski w późnych godzinach wieczornych. Odprawa na granicy, przejazd do Nowogródka

II dzień

Zwiedzanie zespołu parkowo- zamkowego w Mirze, wpisanego na listę UNESCO w 2000 roku. Od XVI w. zamek w Mirze należał do Radziwiłłów. Mir- to także dawne centrum judaizmu, zasiedlenie tatarów i cyganów.

Przejazd do Nieświeżu rezydencji Radziwiłłów od XVI stulecia. Po dzień dzisiejszy zachował się tutaj klimat minionych stuleci oraz klimat I Rzeczypospolitej. Tutaj słynny kartograf T. Makowski wydaje pierwszą szczegółową mapę Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Przejazd do Nowogródka, po drodze krótki postój nad jeziorem Świteź.

Spacer po Nowogródku z przewodnikiem, ruiny zamku- dawnego grodu Giedymina, kościół parafialny, rynek zwiedzanie dworku w którym się wychował przyszły wieszcz polskiego narodu Adam Mickiewicz.

Zakwaterowanie, kolacja, nocleg

III dzień

 • Śniadanie, wykwaterowanie z obiektu w Nowogródku
 • wyjazd w kierunku Rosji (ok. 480 km)
 • Po drodze zwiedzanie Dworku w Zaosiu (miejsce narodzin A. Mickiewicza)
 • przyjazd do Smoleńska w późnych godzinach wieczornych, zakwaterowanie w domu wycieczkowym w Smoleńsku, ciepła kolacja (Motel Fenix)

IV dzień

 • Wyjazd do Katynia- odwiedzenie polskiego cmentarza wojennego, miejsca pochówku ponad 4.000 polskich oficerów –jeńców wojennych z obozu w Kozielsku, zamordowanych wiosną 1940 roku przez Sowietów.
 • Na drodze powrotnej stacja kolejowa Gniezdowo- położona niespełna 2 km od Katynia, na którą transporty kolejowe przywiozły polskich jeńców z obozu w Kozielsku – stąd ciężarówkami przewożono ich na miejsce kaźni;
 • Przejazd na miejsce tragedii narodowej z 10.04.2010 r.
 • Spacer po Smoleńsku – miasto obwodowe w Rosji, oblężony i zdobyty w 1611 przez wojska Rzeczypospolitej – przez kilkadziesiąt lat wchodził w jej skład. Zwiedzanie Soboru Uspienskiego z cudownym obrazem Odigitria.
 • Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg

V dzień

 • Śniadanie we wczesnych godzinach rannych, wykwaterowanie z obiektu, przejazd do Mińska stolicy ówczesnej Białorusi. Wycieczka objazdowa oraz spacer po historycznym mieście górnym, katedralny sobór św. Ducha, Troickie przedmieście, pomnik Adama Mickiewicza
 • Kuropaty k. Mińska: cmentarzysko, gdzie pochowane są ofiary dokonywanych przez NKWD w Mińsku sowieckich mordów z lat 1937-1941. Prawdopodobnie wśród nich znajdują się szczątki kilku tysięcy zamordowanych Polaków z tzw. Białoruskiej Listy Katyńskiej
 • Przejazd do Wlina na nocleg

VI dzień

 • śniadanie, Zwiedzanie wileńskiej starówki.

Klaszkor bernardynów z wejściem na wieżę (wstęp 6 lt.) kościół św. Anny,

muzeum w mieszkaniu A. Mickiewicza (wstęp 4lt.) Ostra Brama, cerkiew św. Ducha, cela Konrada, Plac ratuszowy, getto wileńskie, ul. Szklana, kościół św. Ducha, Uniwersytet Stefana Batorego , Pałac prezydenta, Katedra św. Stanisława

VII dzień

 • Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, zwiedzanie Wilna cd.
 • Góra Trzech Krzyży, cmentarz na Rossie,
 • Muzeum Ofiar Ludobójstwa w Wilnie (wstęp 6 lt.)
 • Przejazd do Trok 30 km od Wilna
 • Zwiedzanie zamku książęcego na wyspie (wstęp 12 lt. osoba dorosła, 8 lt. emeryci, 6 lt. studenci),

spacer ulicą Karaimską, hisoria karaimów w Trokach. Karaimska przekąska w karczmie regionalnej karaimskiej.

 • wyjazd w kierunku Polski

VIII dzień

 • przyjazd do Polski w godzinach rannych